logo ontwerplab

fabriek met een tuinhekje

stedenbouwkundig plan grondgebonden woningen en appartementen korvelseweg
tilburg
2018

In opdracht van Maatschap De Korvel is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor 10 grondgebonden rug-aan-rug-woningen en 6 appartementen. Het plan voorziet in een bescheiden verdichting (meer stedelijkheid) van het gebied achter het bedrijvige lint dat gevormd wordt door de Korvelseweg. De bestaande garageboxen op het achtergebied worden opgeruimd en het vrijgekomen gebied herbestemd voor het realiseren van 10 grondgebonden woningen. Naast de bestaande bebouwing direct aan de Korvelseweg wordt een bouwvolume toegevoegd dat echter ruimte laat voor een, voor Tilburg kenmerkend, toegangspad tot het achtergebied. Op het achtergebied worden haaks op de bestaande parking aan het Minderbroederspad 2 rijen van 2 en 2 rijen van 3 woningen gepland. In de ruimte tussen de rijen bevinden zich de tuinen van de woningen en een tweetal doorgangspaden richting de bestaande parking. Het stelsel van paden zorgt voor een betere dooradering van het achtergebied en een sterkere verbinding tussen achterliggende wijk en het lint.

De massa van de nieuw te bouwen rijen woningen refereert aan de architectuur van zowel textiel- als religieuze gebouwen. De positionering van de rijen haaks op de parkings respecteert de privacy van de bestaande omwonenden en waarborgt tegelijkertijd, samen met de lage erfafscheiding van de tuinen, doorzichten in het gebied. Tevens verbeteren de nieuw te bouwen woningen de uitstraling naar de bestaande parking en vergroot het de sociale controle op het Minderbroederspad. Als laatste voorziet het plan in huisvesting voor een doelgroep die voldoende sociale binding heeft met het gebied en het lint. Zo draagt het plan zorg voor een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit én garandeert het de leefbaarheid van het, voor de Tilburgse binnenstad zo kenmerkende, binnengebied.

http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-fabriek-met-tuinhekje-situatie.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-fabriek-met-tuinhekje-view-vogel01.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-fabriek-met-tuinhekje-views-straat.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-fabriek-met-tuinhekje-view-vogel02.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-fabriek-met-tuinhekje-plan-detail.jpg