logo ontwerplab

ernaast en eronderdoor

ontwerp herbestemming sint annastraat
tilburg
2018 -

In het plan voor de herbestemming van de locatie Sint Annastraat 20 worden de latent aanwezige kwaliteiten – courtyard en waardevolle bomen – en historische restanten van een parochiaal verleden – pastorie, schoolgebouw en patronaat – versterkt en weer voelbaar gemaakt. Hiertoe wordt in eerste instantie de locatie ontdaan van aanwezige hekwerken zodat een uitnodigend plein voor de buurt ontstaat waar de waardevolle bomen beter tot hun recht komen. Vervolgens wordt het bestaande voormalige schoolgebouw omgebouwd tot 2 woningen, 2 appartementen en 2 kantoorruimten voor maatschappelijke doeleinden. Een doorbraak in het midden biedt vanuit de courtyard zicht op de pastorie en hersteld daarmee de historische parochiale eenheid. Deze doorgang verbindt tevens de open ruimtes aan weerszijden van het bestaande volume. Een verbinding die verder bekrachtigd wordt door 2 volumes met 2 en 1 woning(en) die met hun kap verwijzen naar elkaar en refereren aan de in de omgeving aanwezige kapvormen. Tenslotte wordt het in slechte staat verkerende volume van het voormalige patronaat vervangen door een bouwvolume met vergelijkbare omvang met 5 woningen. Deze krijgt een lichte knik waarmee het de verschillende richtingen van de omliggende percelen in zich opneemt en tegelijkertijd de courtyard omarmt.

De courtyard verheft zich twee treden boven het maaiveld en maakt zo een onderscheid tussen het openbare bomenplein en de collectieve ruimte van de courtyard. De architectuur van de nieuwe volumes zal op een eigentijdse wijze refereren aan de aanwezige jaren 60 architectuur van het bestaande voormalige schoolgebouw om zodoende de eenheid nog verder te versterken. De bestaande parking wordt heringericht en geïntensiveerd zodat er voldoende parkeerplaatsen bijkomen voor de nieuw te bouwen woningen. Op bovenstaande wijze krijgt het bouwblok een bescheiden verdichting waarbij collectieve en openbare ruimten geflankeerd door grondgebonden woningen en appartementen van verschillende afmetingen de diversiteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de Sint Annastraat 20 en haar directe omgeving vergroten.

http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-axo-overview-css.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-situatie.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-pltbg.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-axo-overview-bdw-sas.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-bwk-sas.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-sas-bwk.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-sas-bdw.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-courtyard-1hs.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-courtyard-bomenplein.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-parking-sas.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-sas-css.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-51_tilburg-sintannastraat-axo-overview-sas-css.jpg