logo ontwerplab

korvelkwartier

nieuwbouw 34 woningen, 2 gemeenschappelijke tuinen en parking
tilburg
2021 -

Voor de locatie Korvelseweg 199 e.o. in Tilburg is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor 33 (starters)appartementen en 1 grondgebonden woning. Het plan voorziet in een verdichting van het gebied direct achter het bedrijvige lint Korvelseweg. De bestaande garageboxen op het achtergebied worden opgeruimd en het vrijgekomen gebied herbestemd. In het lint van de Korvelseweg worden twee bouwvolumes met 6 appartementen en 1 grondgebonden woning toegevoegd die ruimte laten voor een, voor Tilburg kenmerkend, toegangspad tot het achtergebied. Op het achtergebied worden, met respect voor de privacy van omwonenden, haaks op de bestaande parking aan het Minderbroederspad 3 bouwvolumes gepland waarin 27 appartementen zijn opgenomen. In de ruimte tussen de bouwvolumes bevinden zich gemeenschappelijke groene tuinen als ontmoetingsruimte voor nieuwe bewoners én bestaande omwonenden en een tweetal doorgangspaden richting de bestaande parking. Het stelsel van paden zorgt voor een betere dooradering van het achtergebied en versterkt de verbinding tussen achterliggende wijk en het lint. De verhoogde dichtheid draagt bij aan de levensvatbaarheid van een bont gezelschap aan kleinschalige commerciële activiteiten die zorgen voor de kenmerkende levendigheid van de Korvelseweg. Zo draagt het plan zorg voor een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit én garandeert het de leefbaarheid van het, voor de Tilburgse binnenstad zo kenmerkende, lint en het erachter gelegen binnengebied.

http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-axo-vanaf-kvw.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-situatie.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-schemaas.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_LAB117_DO_220629_mh_streetview-entree-kvw-plan-detail.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-polyvalentplein.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-entree-mbp.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-vanaf-parking-mbp.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-entree-ccs.jpg
http://ontwerplab.nl/files/gimgs/th-50_tilburg-korvelseweg-korvelkwartier-axo-vanaf-ccs.jpg